Regulamin rejestracji wideo oraz wykonywania zrzutów ekranu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem, aby postępować świadomie podczas rejestracji wyprodukowanych przez RELL.TV wideo z wykorzystaniem telefonów, tabletów, komputerów i innych urządzeń rejestrujących.

Regulamin rejestracji i wykorzystywania materiałów wideo oraz obrazów wyprodukowanych przez RELL.TV

  1. Regulamin dotyczy wszystkich materiałów wideo wyprodukowanych przez RELL.TV niezależnie od miejsca umiejscowienia (m.in. youtube, facebook, instagram, twitch, tik tok, umieszczonych bezpośrednio na stronie RELL.TV)
  2. Firma RELL.TV wyraża zgodę na rejestrację materiałów wideo oraz wykonywanie obrazów ekranu (screenshots), jak również późniejszą publikację na portalach społecznościowych, innych stronach internetowych z zastrzeżeniem poinformowania odbiorców o faktycznym wytwórcy udostępnionego wideo czy obrazu. Warunkiem bezpłatnego wykorzystywania materiałów wideo, czy obrazu jest umieszczenie w widocznym i jednoznacznym miejscu zapisu o treści: “VIDEO RELL.TV”. Materiał wideo powinien zawierać graficzne logo firmy RELL. (pobierz logo)
  3. Maksymalna długość wykorzystanego lub udostępnionego materiału wideo wynosi 3 minuty. Wykorzystanie dłuższego materiału wideo wymaga każdorazowej zgody twórcy RELL.TV
  4. Zgoda na wykorzystanie wideo lub obrazów wyłącza wykorzystanie materiału przez stacje telewizyjne, platformy VOD, PPV i inne firm, które mogłyby uzyskać przychody z użytkowania wideo wyprodukowanego przez RELL.TV.
  5. Firma RELL.TV wyraża zgodę na wykorzystywanie wideo podczas szkoleń sędziowsko-trenerskich. W przypadku wykorzystywania materiału RELL.TV prosimy tylko o poinformowanie nas o jego użyciu biuro@rell.pl Będzie nam miło.
  6. Firma RELL.TV monitoruje sieć internet i w przypadku wykorzystania wideo lub obrazów niezgodnie z regulaminem będziemy kontaktować się z osobą lub firmą udostępniającą wideo lub obraz z prośbą o uzupełnieniu wymaganych lub brakujących informacji zgodnie z regulaminem. W przypadku nieuzupełnienia informacji będziemy zgłaszać się do właścicieli strony lub portalu z prośbą o usunięcie niewłaściwie oznaczonego materiału wideo lub obrazu.
  7. Firma RELL.TV potwierdza, że jest twórcą materiałów wideo. (z wyłączeniem audio)
  8. Zgoda na rejestrację i wykorzystanie wideo oraz obrazów jest udzielona na okres obowiązywania niniejszego regulaminu. Regulamin ważny jest od dnia 18.03.2024 Aktualizacja 10.05.2024