REGULAMIN USŁUGI “POZDROWIENIA”

 1. Usługa “Pozdrowienia” polega na przesłaniu pozdrowień za pomocą formularza dostępnego na stronie RELL.TV
 2. Do prawidłowej obsługi usługi prosimy o podanie adresu e-mail. Adres jest niezbędny podczas dokonywania płatności. Na podany adres zostanie przesłany: status płatności, potwierdzenie zarejestrowania pozdrowień.
 3. Formularz do przesłania pozdrowień dostępny będzie po dokonaniu płatności.
 4. Formularz umożliwia przesłanie pozdrowień o długości do 100 znaków wliczając znak spacji oraz znaki specjalne.
 5. Do wprowadzenia życzeń można użyć wyłącznie znaków alfabetu, cyfr, spacji, znaków specjalnych:  +  –   :    )    (   .   ,   !
 6. Ikony emoji nie są obsługiwane. Ikony te zostaną automatycznie usunięte i nie zostaną wyświetlone.
 7. Usługa umożliwia jednorazowe przesłanie pozdrowień po dokonaniu pojedynczej płatności.
 8. Z jednego adresu e-mail można wysłać pozdrowienie nie częściej niż co 10 minut. Można używać wielu adresów e-mail.
 9. Pozdrowienie będzie widoczne jednorazowo podczas transmisji na żywo.
 10. Pozdrowienia zgrupowane są w bloki. Każdy z bloków emitowany będzie w odstępach czasu uzależnionych od przebiegu turnieju.
 11. Pozdrowienia są moderowane.
 12. Zabronione jest przesyłanie słów powszechnie uznanych za niecenzuralne, obraźliwe, odwoływanie się do podziałów rasowych, religijnych etc. Zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych dla osób poniżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem treści brutalnych i/lub pornograficznych w każdej postaci.
 13. Zabronione jest przesyłanie treści reklamowych, używanie nazw firm, nazw produktów, czy usług. Zabronione jest także przesyłanie adresów URL, adresów e-mail, danych kontaktowych portali społecznościowych.
 14. Złamanie regulaminu skutkuje zablokowaniem pozdrowienia, w konsekwencji pozdrowienie nie zostanie wyświetlone.
 15. W przypadku złamania regulaminu, opłata nie zostanie zwrócona.
 16. Jeżeli pozdrowienia są zgodne z regulaminem, a nie zostały wyświetlone w żadnym bloku podczas trwania transmisji na żywo, istnieje możliwość złożenia reklamacji wysyłając wiadomość e-mail na adres:   biuro @ rell , pl
 17. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 18. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zwrot opłaty zostanie dokonany w ciągu dwóch dni roboczych.
 19. Usługa przeznaczona jest dla osób powyżej osiemnastego roku życia lub za wyraźną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 20. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.